BL!NDMAN Akenkaai 2, B-1000 Brussels +32 (0)2 201 59 47

hisk

HISK – Hoger Instituut voor Schone Kunsten Vlaanderen ¬– Gent
Advanced Studies & Practice-based Research in Visual Arts

Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt vierentwintig jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen atelier aan. Binnen het programma wordt gestreefd naar een werkbaar evenwicht tussen de eigen praktijk in het atelier, gesprekken met gastdocenten, workshops, reading groups, studiereizen en publieksgerichte presentaties. De internationale en cultureel diverse samenstelling van de groep kandidaat-laureaten zorgt voor kruisbestuivingen en dialogen. Het brede aanbod van internationale gastdocenten (kunstenaars, curatoren, critici,
theoretici,…) biedt een kader waarbinnen de kandidaat-laureaten zich kritisch leren verhouden tot hun eigen werk. Door het unieke concept van het HISK kunnen de kunstenaars investeren in het onderzoek van hun werk in een ruime artistieke, culturele en maatschappelijke context. Na twee jaar ontvangt de kunstenaar het certificaat ¬‘Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten¬’. Sinds 1997 zijn 172 laureaten aan het HISK afgestudeerd. Het grootste deel daarvan bouwt een succesvolle loopbaan uit in de internationale kunstwereld.

producties

music@venture 2007

publicaties

website

Bookmark and Share

BL!NDMAN       contact info

Sainctelettesquare 18-19
B-1000 Brussel
+32 2 201 59 47

contact:

algemene en artistieke leiding:
management:   M +32 473 29 98 91
productie en communicatie:   M +32 473 71 50 70

BL!NDMAN geniet de steun van de Administratie voor de Kunsten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. BL!NDMAN [sax] speelt op Selmer Paris saxofoons.

Deze website maakt gebruik van cookies omdat we jouw privacy willen behouden en het gebruik op deze website willen optimaliseren. Meer weten